Sunday, February 26, 2006

"Wisdom, Will, Word, Emotion.


The boat of Jocker and Illusion. We will see where it is going to take Piikkiö.
" Piikkiö, Do Good Sailing!"

Jokerin ja Illusionin pieni purjelaiva on nyt tulevaisuuden purjehtija, menneisyys on jo tehty. Mukana kulkevat nämä neljä tärkeää sanaa;"Viisaus, Tahto, Sana, Tunne."
"Tuulta Purjeisiin Piikkiö ja Hyvää Matkaa."

Agriculture,

Piikkiön pellot ovat olleet hyvin tuottavia. Miten on tulevaisuuden laita?

The school of Koroinen.

Koroisten koulu.

The school of Runko.

Rungon koulu.

The schooling is grown up to be as gigantic fruit.

Koulutus kantaa jättiläis hedelmiä.

The House of Logal Authority.

Piikkiön Kunnantalo. Pensasaita kuvaa kunnan kahta suurta osaamisaluetta historiallisesti, maatalous ja laivateollisuus.

The schooling and imagination are important and good friends in Future.

Koulutus ja mielikuvitus ovat tärkeitä ja hyviä ystäviä tulevaisuudessa. Näillä ominaisuuksilla on paljon käyttöä jatkossa ja niiden arvo vain kasvaa. On hyvä kun Jokeri häärää mukana Lyyransa kanssa.

Angelic, little daughter of Illusion and Jocker. Rolle dog is Kauko´s 15 years old friend.

Angelic, Pieni Illusionin ja Jokerin tytär. Rolle koira on Kaukon 15 vuotias ystävä.

Saturday, February 25, 2006


Illusion and Jocker have still the small boat that Jocker did use in former days when he did two yachting trips to the Government of Hades and proposet there Illusion. The sail have three secret words in it;" Wisdom, Will and Word" Illusion did bring with her the secret word;"Emotion". Now they are very perfect and powerfull together

Illusionilla ja Jokerilla on vielä se sama pieni purjealus, jolla aikojen aamuna Jokeri seilasi kaksi matkaa Hadeksen manalaan kosimaan Illusionia. Vene sisältää kolme salaista voimasanaa jotka tekivät Jokerin matkat mahdolliseksi;" Viisaus, Tahto ja Sana". Illusion toi mukanaan tähän perheeseen oman salaisen sanansa;"Tunne". Nyt heillä on käytössä kaikki tarvittavat voimasanat tulevaisuuden käyttöön.

Illusion.


The Future of Piikkiö is named as Illusio. She is the great daughter of Hades in her Orphic egg. She fell in love with Jocker and they will rool together the Future of Piikkiö.

Piikkiön tulevaisuus on omistettu Prinsessa Illusionille ja Jokerille yhdessä. Tarvitaan paljon luovaa mielikuvitusta tulevaisuudessa ja sen taidon osaa Illusion.

"Strike while the iron is hot".

"Tao niin kauan kun rauta on kuuma".
Acer Yards pitää edelleen yllä Piikkiössä vanhaa metalliteollisuutta. Nyt syntyy hyttimoduleita huippuristeilijöihin. Täällä löytyy paljon muitakin metallin taivuttelijoita.

Jocker is the "Wandering Wisdom" of Piikkiö.

Piikkiön oma Jokeri on kunnan "Vaeltava Viisaus".

The Lyre sympolize the great schooling and high education in Piikkiö. We have many very good schools here.

Lyyra kuvaa hyvin Piikkiön Kulttuuri- ja kouluelämän voimaa. Täällä on hyviä oppilaitoksia vaikka muille jakaa. En voi ruveta niitä luettelemaan, tulisi liian pitkä lista.

The centre of Piikkiö looks like this.

Keskusta näyttää nykyisin tällaiselta. Piikkiön läpi Turusta Helsinkiin mene kolme pääväylää, moottoritie, rautatie ja valtatie 110.

When I was a yong boy the trains were this kind. I use to travel between Piikkiö and Helsinki at the time of Toivonlinna, my school at 50´ies.

Nuorena poikana , kun kävin koulua Toivonlinnassa "puksuttelin" Piikkiön ja Helsingin väliä tällaisilla Ukko Pekan vetämillä nostalgisilla lauta vuoratuilla junilla.


This is the coast-line now days.

Nykyinen rantaviiva on tämän näköinen. Vielä tänä päivänä maa valtaa alaa merestä. Miten mahtaa käydä jos ilmaston lämpenemisen myötä suuret jäätiköt palloltamme alkavat toden teolla sulaa. Tiedemiehet sanovat että pelkästään Grönlannissa on niin paljon jäätä, että sen sulaessa pois meren pinta nousisi 7 metriä. Grönlannin ja muidenkin alueiden jäätiköt ovat alkaneet sulaa kiihtyvällä vauhdilla. Odottaako Piikkiötä uudelleen 2700 ekr. olleen "Myrskyävän Meren" kohtalo.
(Huom! Grönlanti oli Vihreä Saari ennen jäiden kertymistä sen päälle)

Melting down the metals.

Opitaan valamaan metallia. Piikkiöstä löytyy paljon vanhoja valupaikkoja ja esineitä.

Piikkiö 200 A.C.. In those days Piikkiö got new coast-line. The ground is rising up little and water is gathering up to Greenland ( it is not Greenland any moore, it is "Iceland"now or Island) and Antarctica. They say, if nowdays all the ice of Greenland melt down the sea level will rise 7 metres. In that case Piikkiö will be back into situation of 2700 B.C. at the era of Stormy Sea.

Piikkiön rantaviiva saa uuden muodon.Suuri myrskyävä meri on muuttanut muotoan. Maa kohoaa hiljalleen mannerjäätikön sulamisen jäljiltä ja vedet kerääntyvät hiljalleen suuriksi jäätiköiksi esim Grönlantiin ja Antarktikselle.

Jocker in Sun. It is the symbol of intellectual people.

Jokeri Auringossa. Aurinko symboloi elämää ja terävää älykkyyttä. Piikkiöläisten suuret keksinnöt ja edistys ajoittuvat tähän aikakauteen.

Jocker, Jokeri.


Now we are at era 200 A.C. Jocker is rooling from that time until this our present time. With jocker started the period of Intelligence in Piikkiö.

Olemme aikakaudessa 200 jkr. Jokeri hallitsee aikakautta aina meidän päiviin asti. Jokerin myötä alkoi neuvokkuuden ja älykkyyden aikakausi Piikkiössä.

Mercury, the great god of business and merchants. In those days Piikkö was begining to make foreign trade over Baltic sea.

Merkurius, liike-elämän suuri jumala hallitsi ja elvytti kaupankäynnin syrjäisen Piikkiön ja manner Euroopan välillä.

The fury ladies did live in prehistoric era at the stormy sea. They did help Hades to keep living people out of his government.

Raivottaret kuuluvat raivoavan meren rannoille. Heidän tehtävänä oli estää ihmisiä pääsemästä manalaan ennen aikojaan, vaikka heidän olisi kuinka tehnyt mieli päästä ajelemaan siivellisillä munilla.

It was the era of Stoneage.

Tätä aikaa sanottiin kivikaudeksi. Tuohon aikaan syntyi Piikkiön kivikautinen esineistö, joita on löydetty kivikautisilta asuinpaikoilta.

The map of Piikkiö at 1300 B.C.

Kartta Piikköstä vuodelta 1300 ekr. Tilanteet hieman rauhoittuvat ja vesi hiljalleen laskeutuu ja maa kohoaa mannerjäätikön painon kadottua.

The Government of Hades, abode of the Dead.

Manalassa "Lintukotolassa" hallitsee kolmisarvinen Hades. Hän kaitsee kuolleiden ihmisten siivellisiä munapalloja. Palloissa asustaa Piikkiön varhaisempia asukkaita.

The map of Piikkiö at 2700 B.C. Prehistoric sea is very stormy, and Piikkiö seems to be mostly like small islands around the stormy sea.

Olemme Piikkiön historian vuodessa 2700 ekr. Myrskyävä meri pauhaa tällä paikalla , joka koostuu lähes pelkästään korkeista kalliosaarista meren armoilla.

Into abode of the dead is the government of Hades. Dead people are are living their lives into Orphic Eggs. Illusion is waveing her hand to Jocker, the great love of her.

Surumielisenä Piikkiön tuleva prinsessa vilkuttaa kättänsä kaukana tulevaisuudessa asuvalle rakkaalle Jokerille.

The Orphic Egg comes from the old Greek legend called Orpheus and Euredice.In this legend I put Illusion into that egg because it is eternal egg.

Tämä Lentävä muna on täällä lainassa vanhasta Kreikkalaisesta legendasta Orfeus ja Euredike. Muna oli Manalan asukkaiden koti sekä kulkuneuvo.

Illusion.


Illusion into Flying Orphic Egg at prehistoric time 2700B.C.

Tämä on cool homma ollaan Piikkiön esihistoriallisessa ajassa 2700 ekr. Piikkiön Prinsessa Illusion esittäytyy siivellisessä Orffisessa Munassa.

Piikkiö.

The Municipality of Piikkiö. Area 90,10 km2, population 6836 persons.

Piikkiön Kunta. Pinta-ala 90,10 km2, asukasluku 6836.

Wednesday, February 22, 2006

Omnipotent.

Piikkiö is my home village. There will be an omnipotent story of Piikkiö on this Blog. Just wait to see it.

Piikkiö on minun kotikyläni. Teen ylivoimaisesta kylästäni hienon kertomuksen tälle Blogille. Odota ja katso.